Mục đích duy nhất của chúng chắc là diệt Việt Minh

muc-dich-duy-nhat-cua-chung-chac-la-diet-viet-minh

Trận chiến đấu cuối cùng ấy của chúng tôi diễn ra rất oanh liệt và quả cảm. Rất tiếc tôi không phải là một nhà văn để diễn đạt những gì đã diễn ra .Theo như phán đoán của một chú bé như tôi thì bọn địch không phải, muốn chiếm hang, bởi trước đây hang có ai xử dụng đâu. Hồi ấy, nếu chúng muốn chiếm hang thì dễ ợt.

Mục đích duy nhất của chúng chắc là diệt Việt Minh và triệt đường lương thực của ta. Chúng cũng nhân hộp đựng cơm giữ nhiệt dịp này chiếm đoạt số lương thực của chúng tôi. Bọn chúng hiện cũng bị con suối lũ ngăn không cho bộ phận tiếp tế lương thực lên cho chúng. Chúng cũng cạn lương rồi. Còn chuyện chiếm đoạt hòm kẽm có những món ăn của Vua, thì chắc chúng cũng không biết. Mà có biết chúng cũng chẳng thèm. Giờ chúng chỉ muốn thức ăn no bụng và qua cơn bĩ cực mà thôi. Món ăn cho Vua biết có ngon không, lại có khi chỉ sướng cái mồm thôi!… Rồi lại khổ quần tây nam ống côn cái bụng!…

Bố Khẩu báo phía ngoài đông lắm, toàn lính Pháp. Bố Khẩu nói: Giờ chí có một phương án duy nhất là cố thủ. Phải đánh đến cùng. Hết sức tiết kiệm đạn. Mọi người, ai nấy vào vị trí. Nếu cố thủ được đến tối là có cơ thoát!

Chú Thiến được ưu tiên chiếm một vị trí ngon lành nhất. Ở đó có tầm nhìn xéo ra bên phải cửa hang rõ mồn một. Còn ở ngoài nhìn váo chắc chắn không thấy chú. Nhìn vào tối thì thấy gì đâu! Chú được xử dung cây súng tốt nhất. Gọi là tốt nhất vì nó mới nhất. Chứ súng của bọn tôi dieu hoa cu gia re đều là súng sản xuất từ rất lâu. Nó chỉ bắn phát một thôi. Giá như bọn tôi được vài khẩu sung AK như bây giờ thì đừng hòng chúng thực hiện được ý định. Ấy vậy mà chú Thiến thực hiện rất tốt khẩu hiệu một viên đạn một quân thù! Thú vị nhất có một viên đạn chú bắn, tôi nhìn thấy hai thằng  lăn quay! Viên đạn ấy xuyêb táo! Chú bắn đến nỗi chúng chờn phía trái hang, không thằng nào dám bén mảng đến phía ấy. 

Hãy cho chúng tôi những nhận xét về chủ đề Kinh tế để chúng tôi ngày càng có nhiều sự hoàn thiện hơn cho website http://xeyamahadep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *