Giải quyết xung đột với khách hàng

giai-quyet-xung-dot-voi-khach-hang

Thẩm quyền về xung đột được định nghĩa theo cách sau: “…Con người có tự tin khi đặt ra bất kỳ duhoctructuyen.vn vấn đề hoặc mối quan tâm nào Ýà biết rằng việc đó sẽ được đón nhận một cách trân trọng và được giải quyết một cách đầy trách nhiệm.”

Giải quyết xung đột với khách hàng

Trong cuộc phỏng vấn do chúng tôi tổ chức, Jennifer Lynch, một cựu tư vấn viên cho dự án giải quyết xung đột hợp nhất và hiện là viên chức cao cấp của chính phủ Cananda, đã tóm tắt giải pháp khác biệt về Trang chủ xung đột này: “Bạn ý thức rằng xung đột là điều bình thường. Bạn có ý thức về tổ chức có thẩm quyền giải quyết xung đột và về người lãnh đạo có thẩm quyền dẫn dắt vụ xung đột. Điều cần thiết là cách con người đối đãi với nhau và cách quyết định được chọn, cách các vấn đề được xử lý hoặc giải quyết.”

Dưới đây là nguyên tắc 4R của giải pháp quản lý Du hoc Nhat Ban S3 xung đột và của tổ chức có thẩm quyền giải quyết xung đột: (trong nguyên văn tiếng Anh gồm Recognize, Respond, Resolve và Reflect). Ý thức rằng con người có quan điểm khác nhau và có những sự việc có thể gây ra xung đột. Đáp ứng với sự việc xảy ra. Giải quyết những gì cần giải quyết; xác định những kỹ thuật nào sẽ được áp dụng để giải quyết. Rút tỉa từ những bài học đã thu thập và tìm cách làm tốt hơn.

Điều độc đáo về tổ chức có thẩm quyền xung đột được Jennifer Lynch diễn tả như sau: “Bạn biến việc quản lý xung đột thành một năng lực thuần túy. ” Nguyên tắc sống còn của giải pháp này là: “Mọi cá nhân đều có thể đưa ra ý kiến, vấn đề hoặc mối quan tâm và biết rằng việc đó sẽ được đón nhận một cách trân trọng và giải quyết một cách đầy trách nhiệm.”

website http://xeyamahadep.com cung cấp rất nhiều nội dung hữu ích, và bài viết bạn đang xem là tại chuyên mục Giải trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *