Có mấy người Việt Nam định lập hội Việt Nam Hoa liên hữu nghị

co-may-nguoi-viet-nam-dinh-lap-hoi-viet-nam-hoa-lien-huu-nghi

Đường dây thép và điện thoại: Nhiều nơi dây thép và dây điện thoại bị cắt đứt. Chính phủ ra sắc lệnh cho các làng canh phòng nghiêm ngặt. Người nào can vào tội cắt dây thép và dây điện thoại sẽ bị xử bắn.

Vấn đề giải tán các hội phản động. Chính phủ sẽ giải tán 2 hội sau đây:

1. Việt Nam Thanh niên ái quốc hội (do Võ Văn Cầm cầm đầu).

2. Việt Nam H.Q. thanh niên hội (ở Hà Đông).

Việc Hoa liên hữu nghị: Có mấy người Việt Nam định lập hội Việt Nam Hoa liên hữu nghị. Nhiều người Tàu tán thành. Cụ Chủ tịch đã khuyên họ làm ngay một bài tuyên ngôn nói rằng người Hoa kiều ở Bắc bộ ủng hộ nền độc lập Việt Nam trước khi làm xong điều lệ của hội.

Cũng ngày 14-9, Hội đồng Chính phủ bàn vấn đề tiền lương cho các nhân viên chính phủ. Ông bộ trưởng Nội vụ đề nghị nên định ngay lương của nhân viên chính phủ. Nếu số lương ấy ít quá thì các công chức ở dưới sẽ lo ngại. Hay nên ấn định số lương ấy cho cao, rồi các ông bộ trưởng sẽ biếu vào công quỹ một phần để làm gương cho các công chức.

Ông đổng lý văn phòng đề nghị Euro 2016 không nên có lương cho nhân viên chính phủ trong một thời hạn, đợi đến khi nào tài chính của nước được vững vàng rồi các nhân viên chính phủ sẽ ăn lương. Hội đồng tán thành. Còn lương của ông cố vấn thì ông Hiến và ông Đang sẽ xét sau. Hội đồng đề nghị nên lập ngân sách từng bộ để trả lương cho các người giúp việc. 

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Cẩm nang, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://xeyamahadep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *