Bắt đẩu tiến hành những thay đổi vể văn hóa

bat-dau-tien-hanh-nhung-thay-doi-ve-van-hoa

Anh không thể hy vọng làm được gì hơn việc phần tích văn hóa công ty và thực hiện một số thay đổi về hành vi trong 90 ngày đầu tiên. Danh mục dưới đây nêu ra 5 cách để bắt đầu những thay đổi về văn hóa. Dù anh sử Dịch vụ chứng minh tài chính dụng bất cứ phương pháp nào thì mục tiêu thay đổi vể văn hóa cũng phải tiến hành song song cùng với chiến lược, cơ cấu và kỹ năng của nhóm.

Thay đổi biện pháp đánh giá và tạo động lực

Thay đổi cách thức áp dụng đê’ đánh giá thành công. Sau đó, điểu chỉnh mục tiêu của nhân viên phù hợp với các biện pháp mới này. Ví dụ hãy coi như có sự thay đổi về tính cân bằng giữa động lực của nhóm và của cá nhân. Thành công đó có yêu ke khai thue hang thang cầu mọi người làm việc và hợp tác chặt chẽ với nhau không – chẳng hạn trong một nhóm phát triển sản phẩm mới? Nếu vậy, sau đó hãy chú trọng hơn đến động lực của nhóm. Nhân viên trong nhóm của anh có làm việc độc lập hay không – chẳng hạn trong bộ phận bán hàng? Nếu như vậy và nếu những đóng góp cá nhân cho việc kinh doanh có kết dịch vụ báo cáo thuế quả, thì hãy chú trọng đến động lực cá nhân.

Đưa ra những dự án thí điểm. Hãy tạo cơ hội cho nhân viên thử nghiệm những công cụ và cách làm việc mới. Ví dụ đưa ra thử nghiệm sự đổi mới trên sản phẩm hay phân chia việc giải quyết vấn đề. Đưa người mới vào. Hãy thận trọng khi bổ nhiệm những người từ bên ngoài để kích thích sự suy nghĩ và kỷ luật giữa các thành viên trong nhóm. Một thành viên mới có thể là sự thay thế xác đáng trong lĩnh vực quan trọng – ví dụ việc phát triển sản phẩm mới hay quản lý sản xuất. Tương tự như vậy, anh có thể bổ nhiệm một người tư vấn về quy trình – một người có kiến thức kinh doanh nhưng chỉ tập trung vào quy trình hoạt động của nhóm và hổ trự cho những nỗ lực của anh trong quá trình thay đổi.

Thúc đẩy việc học hỏi lẫn nhau. Đặt những thành viên trong nhóm vào cách làm việc, cách nghĩ mới vê' kinh doanh – ví dụ nghĩ về viễn cảnh mới về khách hàng và các đối thủ cạnh tranh. Cũng CÓ thể học tập từ các quy định tiêu chuẩn của các công ty hàng đấu. Tầm nhìn chung. Tìm biện pháp gắn kết nhân viên theo những cách sáng tạo, đặc biệt để họ cùng hình dung ra những phương pháp làm việc mới. Ví dụ, sắp xếp một cuộc họp ngoài lề để thu thập các ý tưởng nhằm cải tiến quy trình hiện nay.

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Nhà đất tại đây và còn rất nhiều tại website http://xeyamahadep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *