Thoát Hoan chứng kiến tất cả. Hắn rụng rời kinh sợ

thoat-hoan-chung-kien-tat-ca-han-rung-roi-kinh-so

đè lên, đã trở thanh các hình rơm trước mũi thương của quân Đại Việt. Phạm Ngũ Lão sau khi chỉ huy quân đội Thánh Dực đánh tan hai vạn kỵ binh Mông Cổ đã thừa thắng xông xuống trợ chiến cho Nguyễn Khoái. Toa Đô biết không thể mở đường máu vào thành Thăng Long được, đã sai quân dắt ngựa từ chiến thuyến ra. Con hắc long cân của Tao Đô nhảy ào xuống sông, chở trên mình của nó viên hổ tướng nặng 140kg bơi như chạy trên cạn. Phạm Ngũ Lão nhanh mắt trông thấy. Từ trên chiến thuyền của ta, dũng tướng Đại Việt đặt tên, dương cung. Chờ tới lúc vó ngựa Hắc long câu vừa đưa một chân trước lên bờ sông, tướng Phạm buông giây. Mũi tên vun vút như xé gió cắm thẳng vào gáy Toa Đô. Nhưng hắn đã không ngã xuống mà vẫn thúc ngựa phi tiếp về đến Hưng Yên, cách trận chiến đang xảy ra chừng 40km mới lăn ra Đầm bầu đẹp chết. Còn Ô Mã Nhi viên hổ tướng nặng 160kg này nhảy lên một chiến thuyến của binh sĩ Đại Việt. Hắn lia thanh đao to bản một vòng, hơn mười chiến binh của ta gục xuống. Rồi một mình một thuyền chèo ra biển. Và từ cửa Thái Bình tên giặc dũng mãnh này đã không hổ danh là hổ tướng của Nguyên Mông đã vượt vịnh Bắc bộ về được thành Liễn Châu Trung Quốc. Từ toà địch lâu của thành Thăng Long, Thoát Hoan chứng kiến tất cả. Hắn rụng rời kinh sợ, vội ra lệnh mở cổng thành rút chạy về hướng Lạng Sơn. Tại ải Chi Lăng, Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để kỵ binh kéo qua mới thoát khỏi rừng tên truy sát của quân dân Đại Việt. Nhưng đến lần xâm lược thứ ba, trên đường rút chạy đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi đã sa vào trận địa cọc lim của quân ta đã bố trí sẵn ở cửa sông Bạch Đằng. Sáu vạn quân Nguyên Mông đã bị tiêu diệt. Ô Mã Nhi viên hổ tướng lừng danh bị dũng tướng Đại Việt Nguyễn Khoái bắt sống. Tại đại tiệc mừng công của hai vua Trần ở kinh đô Thăng Long, Ô Mã Nhi bị xích dưới thềm. Nguyễn Khái hai tay nâng chén rượu qua đầu tâu với hai vua Trần: 

Bài viết bạn đang xem trong chuyên mục Kinh tế tại website http://xeyamahadep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *